woensdag 4 januari 2012

Informatie in drie talen over dakarkids.info

Nederlands
Dakarkids helpt op discrete wijze (sinds 2007) meer dan 300 straatkinderen per jaar op medisch en sociaal gebied. Het zijn kinderen uit de allerarmste families of kinderen zonder familie. De kinderen hebben veelal ernstige infecties, open wonden of andere problemen. Sommige kinderen zijn langdurig mishandeld of misbruikt. Andere kinderen hebben soms jaren lang moeten werken of hebben op straat gebedeld onder vaak buitengewoon moeilijke omstandigheden. In veel gevallen is er niemand die voor hen wil zorgen.


Français
Dakarkids aide discrètement (depuis 2007) plus de 300 enfants des rues chaque année grâce à des services médicaux et sociaux. Ce sont les enfants des familles les plus pauvres ou bien encore des enfants sans famille. Ils sont souvent atteints d'infections graves, souffrent de blessures ou rencontrent d'autres problèmes. Certains d'entre eux sont victimes de violence pendant une longue période. D'autres encore doivent travailler pour survivre dans des circonstances parfois très difficiles.

English
Dakarkids helps discreetly (since 2007) more than 300 street children yearly with medical and social services. They are children from the poorest families or children without families. The children often have serious infections, injuries or other problems. Some children are abused for a long period. Other children had to work in order to survive under sometimes very difficult circumstances.

Hoe kan Dakarkids
geholpen worden?
Privé personen of verenigingen / stichtingen die een klein of groot bedrag willen doneren zijn van harte welkom.
Elke Euro wordt voor 100% aan een van de Dakarkids projecten besteed. Comment aider 
Dakarkids?
Les personnes privées ou les donateurs qui sont associés doivent accueillir de faire un don. 
Chaque Euro sera utilisée à 100% par Dakarkids. 

How to help
Dakarkids?
Private persons or associated donators are most welcome to donate.
Every penny will be used 100% at Dakarkids. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

plaats een reactie we horen graag van je!