dinsdag 22 november 2011

Yoff Urbain: The co-operation between Dutch urban planner Roos ...

Een typerende aktiviteit van Dakarkids is 'community-building' én samenwerken met specialisten uit het buitenland zoals bijvoorbeeld met Roos M. Limburg

Roos en Dakarkids gaan een plan ontwikkelen rond het stadion van Yoff, in nauwe samenwerking met de bevolking van Yoff. De voetbalclub van Dakarkids is speciaal opgezet voor de allerarmste kinderen van Yoff. Als je serieus meespeelt en ook regelmatig naar school gaat dan heb je recht op voetbalschoenen en sportkleding. Dakarkids-Mamasport heeft meer dan 200 spelers. Kijk onderaan naar twee filmpjes gemaakt door Dakarkids Demba Beye en Lamine Sarr. Dakarkids heeft de camera gekregen van Margie Deymann.

Yoff Urbain: The co-operation between Dutch urban planner Roos ...: The co-operation between Dutch urban planner Roos Limburg and local development association www.Dakarkids.info will be a important 'develop...
vrijdag 18 november 2011

Verplichte zorgverzekering voor de Dakarkids?

Op de onder afgebeelde foto's kunt u het lezen en zien.

Een zorgverzekering voor de Dakarkids kan voorlopig alleen met financiële ondersteuning uit met name Nederland. Dakarkids zoekt nog 185 lieve vrienden die met 5 euro per maand de Dakarkids willen steunen. 

Stuur een mailtje naar dakarkids@gmail.com om je aan te melden en lees meer over ons op www.dakarkids.info.


woensdag 2 november 2011

Dakarkids over Mauro Manuel


De Dakarkids kunnen via www.bvn.nl mee kijken naar o.a. het NOS journaal en zij kijken daarnaast graag naar programma's zoals 'spoorloos' en 'vermist'maar ook naar 'Rayman is laat' en de 'Dino Show'. In Senegal bestaan dergelijke programma's niet wat eigenlijk wel jammer is gezien de vele kinderen die hier zomaar verdwijnen of 'gedumpt' worden. Voor kinderen is er eigenlijk nauwelijks iets leuks op de twee Senegal kanalen terwijl meer dan de helft van de bevolking onder de 25 jaar oud is. In de afgelopen weken was Mauro Manuel herhaaldelijk in het nieuws. Natuurlijk viel het de Kids op dat zo'n jongen als Mauro bijzonder opvalt tussen al die blanke en vooral wat oudere mensen die zo druk over hem debatteren. De Kids begonnen dagelijks te vragen hoe het Mauro vergaat. Zij vallen van de ene in de andere verbazing over het 'gedoe' maar niet als het gaat om het disfunctionele gedoe van de Minister en zijn ambtenaren. 

Dat soort 'disfunctioneel gedoe' zijn zij hier in Senegal met hun eigen ministers van jongs af aan gewend. De Kids weten inmiddels heel goed dat er nog veel meer Mauro's in Nederland op de schopstoel zitten en kennen ook de verhalen over de vele Senegalese jongeren die 'de boot' hebben genomen. Voor de Kids was het totaal niet verbazingwekkend dat een bezorgde moeder haar kind op een vliegtuig zou zetten om een beter leven tegemoet te gaan. De meeste Kids in ons project zijn immers ook min of meer gedumpt. Wat de kinderen niet begrijpen is dat Mauro uit Nederland weg moet. 

Ja zeker, hij heeft geen verblijfsvergunning 'so what' hij is er toch al zoveel jaar en spreekt zijn eigen taal niet meer. Ga dan maar eens aan de Kids uitleggen dat de 'begeleidende instantie' van Mauro, Stichting Nidos heet en dat die Nidos weer direct onder het Ministerie valt. Dus ook onder de verantwoordelijkheid van de Minister. Dat er vaak van Minister gewisseld wordt in de 9 jaar dat Mauro in Nederland woont heeft niets met Mauro te maken. NIDOS heeft dooor hun omslachtige en afwachtende werkhouding telkens opnieuw meegeholpen om Mauro en vele andere AMA's langer te laten blijven c.q. te laten wachten. 

In alle nieuwsberichten blijft NIDOS op de achtergrond. Dit staat er in hun website: WAT KUNNEN JONGEREN VAN NIDOS VERWACHTEN Voor jongeren, die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen, zijn de ouders niet aanwezig om het ouderlijk gezag uit te oefenen. Daarom moet er worden voorzien in het gezag. In opdracht van de Nederlandse overheid treedt Nidos op als voogd voor deze jongeren middels tijdelijke voogdij. Vanuit die tijdelijke voorziening in het gezag, is de voogd verantwoordelijk (te zorgen) voor opvoeding en verzorging. De dagelijkse zorg wordt uitbesteed aan derden waarbij de voogd een toezichthoudende functie heeft. De voogd ziet erop toe dat er voldoende voorwaarden aanwezig zijn voor een zo evenwichtig mogelijke groei naar volwassenheid, behartigt de belangen van de jongeren en stuurt bij en grijpt in als de situatie dat vereist. Ook houdt de voogd toezicht op een adequate uitvoering van de asielprocedure. De voogd is wettelijk vertegenwoordiger en beschermt als zodanig hun rechten. In het algemeen begeleidt de voogd de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat een jongere terugkeert naar het land van herkomst. 

Waar is het dus mis gegaan? Bij NIDOS en het Ministerie en niet bij Mauro. Want Mauro is door het gestuntel van NIDOS en hún Ministerie volledig geïntegreerd. Mauro heeft mensen om zich heen die van hem houden en voor hem zorgen. Waar vindt je dat in Afrika? De Dakarkids leven met Mauro mee omdat zij heel goed weten dat terug naar Angola niet zal betekenen dat het Mauro daar goed zal gaan. Hij is daar een vreemde eend in de bijt geworden en zal zich zelf met zeer veel moeite overeind kunnen houden in een land wat zijn land niet meer is. Dat ene mevrouw Albayrak in haar Mercedes de asielcentra bezocht en daar buitengewoon goed voor werd beloond maakt Nederland opnieuw een bijzonder land. 

woensdag 19 oktober 2011

Het is heet maar toch allemaal weer naar school of opleiding


Lamine een nieuwe Dakarkid op foto 1
Diane op de foto 2 met 7 Kids

Pfff de hitte blijft maar aanhouden in Yoff. Gisteren op 17 oktober na één maand weer eens regenbui gehad van minder dan 30 minuten. Nauwelijks voldoende om af te koelen. Het nieuwe seizoen is ‘rommelig’ begonnen. Het nieuwe Dakarkids onderkomen is ondanks alle toezeggingen nog steeds niet af. De eigenaar had zich zwaar verrekend en men was twee jaar geleden al vergeten om voldoende afvoeren onder de grond aan te brengen. D.w.z. de tegellegger had wel goed zijn werk gedaan maar geen rekening gehouden met de loodgieter. Waarom zou je ook? Dat is een heel ander vakgebied en afstemming en logistiek zijn niet de sterkste kanten van de Senegalese opdrachtgevers en hun vaklui.

De Dakarkids zijn allen weer naar school of (ver)volgen een opleiding. Het Dakarkids gastoudersysteem werpt vruchten af. Circa 30 Kids zijn ondergebracht bij familie of vrienden en worden door Dakarkids dagelijks gevolgd. De families worden waar nodig ondersteund met financiële bijdragen die meestal het schoolgeld en/of de schoolmaterialen betreffen.

In Villa 1 wonen nu tijdelijk 12 Kids en sinds een week heeft stagiaire Diane zich bij ons gevoegd. Diane is afkomstig uit Rotterdam en heeft voor zich zelf een periode van vrijheid en bezinning ingelast. Het is gezellig met Diane en zij heeft al de eerste Engelse lessen gedraaid op een van de met Dakarkids samenwerkende scholen. Schor maar voldaan kwam zij na schooltijd weer terug. De Dakarkids school is het andere gebouw wat niet op tijd gereed was. Grote spelbreker was niet alleen de ramadan die dit jaar in augustus plaats vond. Ook na de ramadan waren de bouwvakkers nog verzwakt en daardoor weinig gemotiveerd.

Omdat het schoolgebouw nog niet af was hebben wij alle leerlingen razendsnel door moet sluizen naar andere scholen. Wat op zich heel jammer is omdat er net enige homogeniteit onder de leerlingen, ouders en leerkrachten was ontstaan. Ook Dakarkids wordt inmiddels zwaar getroffen door de massapsychose rond de Eurocrisis. Er komen nauwelijks donaties binnen en Dakarkids moet vrezen voor sluiting als er niet snel verandering in komt. Wij krijgen ontmoedigende berichten van lieve mensen die zich enorm inspannen om voor ons fondsen te werven in Nederland. Maar de opbrengsten zijn nihil of wij horen dat er ‘aan wordt gewerkt’. E.a. is echter goed te begrijpen. De economische onzekerheid is voor velen een ongewisse periode en Dakarkids is ontstaan in een periode waarin het leek dat er voldoende geld over was om ook solidair met bijvoorbeeld de Dakarkids projecten te zijn. Toch willen wij vanuit Dakarkids alle lieve mensen die onze kinderen een warm hart toe dragen om zelf en anderen er toe aan te zetten om zo mogelijk maandelijks een kleine bijdrage op onze NL rekening te storten. Iedereen weet inmiddels dat elke Euro voor 100% in Senegal voor de kinderen wordt aangewend.

Op de kaart waar Mamadou staat afgebeeld vindt u het Dakarkids NL bank rekening nummer of anders hier SNS Bank 85.23.96.627 stuur anders een bericht naar ons als je meer informatie wenst.Voor de lichamelijk gehandicapte Mamadou zoeken wij ook een of meerder donateurs om de kosten van bijvoeding en de zeer noodzakelijk fysiotherapie op te vangen. Mamadou is een geestelijk volledig normaal kind van 12 jaar oud. Als Mamadou overdag bij ons opgevangen kan worden dan kan zijn moeder gaan werken. Het is voor Dakarkids geen probleem om Mamadou tussen de gezonde en sterke Kids te zetten. Het is pedagogisch zelfs ideaal ☺ Door Mamadou openlijk op te nemen in Dakarkids verwachten wij dat ook andere instellingen meer oog gaan krijgen voor de nauwelijks zichtbare (weg gehouden) maar wel degelijk aanwezige gehandicapte kinderen in Yoff.

Over een maand zijn de heerlijke logeerkamers voor 1 of twee personen in het nieuwe onderkomen zeker klaar. Denk er dus zelf over na om korte tijd bij ons te verblijven of breng anderen op het idee. Juist in deze barre tijden is een ontspannend bezoek aan het zeer Afrikaanse Senegal een geweldige en ontspannende afleider van de verharde en gestreste maatschappij die Nederland heet. Reserveren kan via dakarkids@gmail.com Ticketkosten zijn circa 500 Euro en de bijdrage per nacht is circa 15 Euro voor een persoon per kamer en voor 2 personen in dezelfde kamer zijn de kosten 20 Euro. Kijk maar eens op www.budgetair.nl
zondag 4 september 2011

Elk nadeel heeft z'n voordeel


Ook Association Dakarkids moet flink besparen. De politieke situatie in Senegal staat onder druk door a.s. verkiezingen in het voorjaar van 2012 waardoor ons overleg met de Senegalese overheden nagenoeg stil ligt. De publieke sector is in de afgelopen jaren zeer achteruit gegaan en de bevolking gaf herhaaldelijk blijk van grote ontevredenheid middels massale protesten. Het is sinds enige maanden weer rustig want de boodschap was duidelijk en 'er wordt aan gewerkt'. Afhankelijk van wie er in 2012 aan de macht komt zullen de Dakarkids subsidie aanvragen beloond worden of niet. Daar kan Dakarkids dus niet op wachten. Dakarkids blijft dus afhankelijk van sponsors. In de afgelopen 2 jaar zijn de donaties aan Dakarkids steeds lager geworden. Dat is best wel te begrijpen. De kosten voor levensonderhoud in Europa zijn flink gestegen de salarissen echter niet en men is in West Europa meer gaan sparen 'want je weet maar nooit'. Gelukkig krijgen we wel steeds vaker goederen en werkmateriaal geschonken. En alles wat we niet moeten kopen in het zeer dure Dakar is ook een besparing.

Dakarkids heeft activiteiten op 4 locaties. Villa 1, Villa 2, de Dakarkids School en het Dakarkidsgebouw op het voetbal terrein. We gaan Villa 1 & 2 verlaten en vertrekken per oktober naar een nieuw onderkomen. De beneden etage is voor Villa 1 en de bovenetage is voor Villa 2. Deze nieuwe villa was oorspronkelijk bedoeld voor een in Amerika wonende Senegalese familie maar stond sinds 2 jaar in onafgebouwde staat omdat de familie in Amerika geen geld meer had voor de afbouw. Na pittige onderhandelingen heeft Dakarkids een huurcontract voor minimaal 5 jaar. Het huis staat in een wijk die nauwelijks geplaagd wordt door de voortdurende stroomonderbrekingen en de kosten besparing is circa 25% per maand. Belangrijker is echter de aanwezigheid van 2 tot 3 zeer prettige 1/2 persoons logeerkamers die tegen vergoeding bewoond kunnen worden door onze bezoekers. Per dag, week of langer en natuurlijk wordt iedereen opgehaald van het vliegveld wat op 10 taxi minuten afstand ligt. Eten en drinken wordt veilig en lekker in onze eigen keuken gemaakt maar kan ook lokaal genuttigd of ingekocht worden. Tickets boeken kan heel eenvoudig en goedkoop met www.budgetair.nl

Met de bezoekers inkomsten hopen wij dat de maandkosten van het nieuwe onderkomen geheel door bezoekers opgebracht zullen worden (mailtje naar dakarkids@gmail.com of klik op het brievenbusje rechts op de www.dakarkids.info pagina om te boeken). Het zijn ruime kamers met douche/toilet en wifi op nog geen 150 meter van het prachtige strand en anders is er het grote mooie dakterras met zicht op de oceaan en de wijk Layene. De kids wonen gescheiden dus de gasten zijn dichtbij maar hebben toch voldoende privacy en rust. De foto's laten het huis in 'verbouw' staat zien en zijn van begin augustus 2011.

Momenteel zijn we hard aan het werk in het grote nieuwe huis en vanaf november zal het bewoond gaan worden. Bezoekers uit Europa mogen 2x 23 kilo bagage meenemen en wij claimen met liefde de tweede koffer of tas voor materiaal wat wij uit Europa nodig hebben of geschonken hebben gekregen.

Kijk hier naar een serie foto's en mail ons voor meer informatie en boekingen. Gezellig wordt het zeker!

vrijdag 27 mei 2011

dakarkids fondsenwerving 2011-2012
De Kids beleven steeds meer plezier aan het meedenken over de dakarkids promotie actie's. Het dagelijks opsmeren van huidverzorging is niet hun grootste hobby. Maar vanwege het zeeklimaat hard nodig. Het is ook een moment van zorg voor jezelf. En daar hebben zij vaak geen tijd voor, zeggen ze. In een Dakarkids opvanghuis leven gemiddeld 15 jongens. Sommige kids zijn tijdelijk geplaatst. Vanwege ziekte of als noodopvang. In de weekends worden een groot aantal kinderen ondergebracht bij 'warme' gastfamilies.

Het merendeel van de foto's is gemaakt door de kinderen zelf of door bezoekers uit binnen en buitenland. Er zit soms ook humor en vooral levensplezier in. Maar ook de realiteit van het (over)leven in een ontwikkelingsland. De deal tussen de Dakarkids en de organisatie is helder. Als de Kids niet meer bedelen dan doen wij dat voor hen. Zeg maar, bedelen op niveau. De Dakarkids organisatie is klein en werkt op vrijwillige basis. 3 betrokken lokale bestuursleden en een in Yoff wonende Nederlander. Daarnaast een grote schare van vrijwilligers. Bureaukosten zijn nihil.

Dagelijks wordt er een beroep gedaan op de Dakarkids medische post ook door kinderen of jonge moeders die niet in het project wonen of aan één van de Dakarkids schoolklassen of sportclubs deelnemen. Van pleisters tot medicijnen van wondbehandeling tot zware infecties. En daarnaast gewoonweg luisteren naar de vaak uiterst moeilijke omstandigheden waar de kinderen of jonge moeders in leven. Soms lukt het om de kinderen door te verwijzen naar het lokale ziekenhuis of een andere instantie. Het gaat dan meestal om een betaling waar geen geld voor is. Zorg is immers een luxe in Senegal.

Het effectieve bereik van Dakarkids is veel groter dan de foto's laten zien. Met opzet worden er zeer weinig foto's van volwassen getoond. Het gaat immers om de kinderen. Association Dakarkids kent bijna alle arme gezinnen in Yoff en zij kennen Dakarkids. Voordat er iemand geholpen wordt is gecontroleerd of de nodige hulp niet uit de familie of directe omgeving kan komen.

De Dakarkids voetbalclub is een buitengewoon goed 'controle filter' en is uitgegroeid tot de grootste voetbalschool van Yoff. De trainers en begeleiders melden herhaaldelijk kinderen aan voor ondersteuning. Niet alle Dakarkids komen uit Yoff. Sommige kinderen zijn verlaten of weggelopen en hebben niemand anders dan ons. In sommige gevallen sporen wij de familie op maar daar blijkt het veelal goed mis te zijn en heeft 'ons' kind nauwelijks tot geen kansen op een regulier bestaan.

Jaarlijks zetten wij een nieuwe Dakarkids promotie actie op met als doel om fondsen en materiaal te werven maar ook om te vertellen hoe het met Dakarkids gaat. Geld is belangrijk maar alles wat niet gekocht behoeft te worden is net zo waardevol en soms van veel hogere kwaliteit als het uit Europa komt. Wij proberen wel met 'stijl' te bedelen. Want kwaliteit in woorden en daden staat voorop bij Dakarkids. Dat gevoel voor kwaliteit ziet men na verloop van tijd ook bij de Kids en de vrijwilligers terug. En daar doen we het immers voor.

Dakarkids ziet donateurs niet als 'objecten' maar als partners waarvan hun betrokkenheid verder gaat dan een 'cadeau'. Dakarkids heeft een voorkeur voor personen die op gezette tijden naar het welzijn van de kinderen, ons en de projecten informeren. Die warme belangstelling is onze grootste motivator. Wij gebruiken die oprechte belangstelling ook op lokaal niveau. Wij laten iedereen weten dat ook anderen bijvoorbeeld uit Nederland, aan ons denken en dat wij dan natuurlijk wel moeten laten zien dat wij goed met die warme belangstelling om dienen te gaan. Bijvoorbeeld goede en zichtbare resultaten behalen.

Nog steeds zijn wij aan het sparen voor de opening van een Dakarkids Meisjeshuis. Zo'n opvanghuis kost 18.000 Euro per jaar. Behalve dat er dan ruimte is voor 12 tot 15 meisjes functioneert het huis meteen als sociaal centrum voor externe meisjes en jonge ongehuwde moeders. Een dergelijk project is uniek voor Senegal en dient er dan ook beslist te komen. De positie van meisjes is immers voortdurend in het geding. Zij kunnen zelden hun school afmaken en ook hun kinderrechten' worden vaak 'ontweken'.

Neem contact met ons op via dakarkids@gmail.com als je denkt dat je iets voor ons kan of wil betekenen. Dakarkids heeft een speciale projecten pdf waar alle actie's voor het a.s. jaar in beschreven zijn.Bezoekers zijn altijd welkom. Er kan ook bij ons gelogeerd worden voor korte of langere tijd

De Kids hebben een lief filmpje gemonteerd als bedank bericht 
bedoeld aan de donateurs:dakarkids villa 2 lunch / repasdakarkids.mamasport83 Dakarkids Baye Seydi architect

help them stay dakarkids.info80 Mamadou loves Rugby Dakarkids79 Dakarkids Yoff 3.70€ par jour78 Kosten Costs Frais Day & Jour Dakarkid
77 no worry relax dormir bien Dakarkids76 voetbalschoenen uit Nederland75 dakarkid adoption program74 colors kleuren couleurs Dakarkids73 Gora Dakarkid working travaille wil werken72 Sunday Zondag Dimanche Dakarkids
71 Mercie Margie Deymann par Lamine & Demba70 no fish pas de poisson pour Dakarkids a Yoff69 renovation vestiares DakarkidsMamaSport68 Tic & Tac = Knabbel & Babbel Dakarkids67 dakarkids&mamasport 2011 Sarr66 pause & cleaning at dakarkids