dinsdag 10 januari 2012


Met andere ogen


Workshop programma 2012

Van theorie naar praktijk


Inspirerende workshops voor doeners & zoekers die gelijkheid nastreven in de internationale samenwerking met gemarginaliseerde groepen.

Wie?
De workshops zijn bestemd voor deelnemers die hun kennis en inzichten omtrent het ontwikkelingswerk willen vergroten in een omgeving die aansluit op de dagelijkse praktijk van het werken in een ontwikkelingsland. De deelnemer staat in deze workshops centraal. Aangezien een groep uit maximaal tien deelnemers bestaat, zijn de workshops intiem en intensief.

Wat?
De workshops hebben als doel de deelnemers meer inzicht te geven in hun eigen positie en/of in de positie die zij binnen de OS wereld in zouden willen nemen. Dat kan een positie als bestuurslid of anders medewerker/vrijwilliger in een ontwikkelingswerk project in binnen- of buitenland zijn. De praktijkervaring en nieuwe inzichten die tijdens de workshops zijn opgedaan, kunnen de deelnemers bij terugkeer in eigen land effectief inzetten en aan anderen doorgegeven. Wezenlijk onderdeel van de workshops is het contact met de lokale bevolking en bezoek aan lokale ontwikkelingswerkprojecten.  Door middel van observeren, vragen stellen op locatie en het achteraf analyseren van hetgeen men heeft waargenomen, leren deelnemers hoe zij een project kunnen beoordelen. Tijdens de workshops werken cursisten aan themas die nauw verbonden zijn met de dagelijkse praktijk in de ontwikkelingslanden, maar is er ook ruimte voor de persoonlijke interesse van de deelnemers.

Waar?
Deelnemers verblijven en volgen de workshops in een van de gebouwen waar zich ook een rehabilitatieproject voor kinderen bevindt. Het cursusgebouw is gelegen in de directe nabijheid van de gastvrije, maar arme gemeenschap van Yoff, een deelgemeente van Dakar. Tijdens het verblijf nuttigen de deelnemers hun maaltijden samen met de kinderen, maar ook met families uit de lokale bevolking.
Van Nederland naar Senegal is het circa 6 uur vliegen. Dakar ligt op het meest westelijke punt van het Afrikaans continent. Hier staat ook de eerste lichtboei van Afrika. Tijdens de cursusperiode is er voldoende tijd voor ontspanning en ontdekkingen. Het strand bevindt zich op 200 meter.

Kosten!De ticket moet men zelf regelen en zal circa 450 tot 650 Euro kosten, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en reisperiode. Deelname aan de workshops inclusief 14 dagen/nachten verblijf met volpension bedraagt 900 Euro. Extra verblijfsdagen vóór of ná de workshops, 28 euro per dag. 

woensdag 4 januari 2012

Informatie in drie talen over dakarkids.info

Nederlands
Dakarkids helpt op discrete wijze (sinds 2007) meer dan 300 straatkinderen per jaar op medisch en sociaal gebied. Het zijn kinderen uit de allerarmste families of kinderen zonder familie. De kinderen hebben veelal ernstige infecties, open wonden of andere problemen. Sommige kinderen zijn langdurig mishandeld of misbruikt. Andere kinderen hebben soms jaren lang moeten werken of hebben op straat gebedeld onder vaak buitengewoon moeilijke omstandigheden. In veel gevallen is er niemand die voor hen wil zorgen.


Français
Dakarkids aide discrètement (depuis 2007) plus de 300 enfants des rues chaque année grâce à des services médicaux et sociaux. Ce sont les enfants des familles les plus pauvres ou bien encore des enfants sans famille. Ils sont souvent atteints d'infections graves, souffrent de blessures ou rencontrent d'autres problèmes. Certains d'entre eux sont victimes de violence pendant une longue période. D'autres encore doivent travailler pour survivre dans des circonstances parfois très difficiles.

English
Dakarkids helps discreetly (since 2007) more than 300 street children yearly with medical and social services. They are children from the poorest families or children without families. The children often have serious infections, injuries or other problems. Some children are abused for a long period. Other children had to work in order to survive under sometimes very difficult circumstances.

Hoe kan Dakarkids
geholpen worden?
Privé personen of verenigingen / stichtingen die een klein of groot bedrag willen doneren zijn van harte welkom.
Elke Euro wordt voor 100% aan een van de Dakarkids projecten besteed. Comment aider 
Dakarkids?
Les personnes privées ou les donateurs qui sont associés doivent accueillir de faire un don. 
Chaque Euro sera utilisée à 100% par Dakarkids. 

How to help
Dakarkids?
Private persons or associated donators are most welcome to donate.
Every penny will be used 100% at Dakarkids.