woensdag 2 november 2011

Dakarkids over Mauro Manuel


De Dakarkids kunnen via www.bvn.nl mee kijken naar o.a. het NOS journaal en zij kijken daarnaast graag naar programma's zoals 'spoorloos' en 'vermist'maar ook naar 'Rayman is laat' en de 'Dino Show'. In Senegal bestaan dergelijke programma's niet wat eigenlijk wel jammer is gezien de vele kinderen die hier zomaar verdwijnen of 'gedumpt' worden. Voor kinderen is er eigenlijk nauwelijks iets leuks op de twee Senegal kanalen terwijl meer dan de helft van de bevolking onder de 25 jaar oud is. In de afgelopen weken was Mauro Manuel herhaaldelijk in het nieuws. Natuurlijk viel het de Kids op dat zo'n jongen als Mauro bijzonder opvalt tussen al die blanke en vooral wat oudere mensen die zo druk over hem debatteren. De Kids begonnen dagelijks te vragen hoe het Mauro vergaat. Zij vallen van de ene in de andere verbazing over het 'gedoe' maar niet als het gaat om het disfunctionele gedoe van de Minister en zijn ambtenaren. 

Dat soort 'disfunctioneel gedoe' zijn zij hier in Senegal met hun eigen ministers van jongs af aan gewend. De Kids weten inmiddels heel goed dat er nog veel meer Mauro's in Nederland op de schopstoel zitten en kennen ook de verhalen over de vele Senegalese jongeren die 'de boot' hebben genomen. Voor de Kids was het totaal niet verbazingwekkend dat een bezorgde moeder haar kind op een vliegtuig zou zetten om een beter leven tegemoet te gaan. De meeste Kids in ons project zijn immers ook min of meer gedumpt. Wat de kinderen niet begrijpen is dat Mauro uit Nederland weg moet. 

Ja zeker, hij heeft geen verblijfsvergunning 'so what' hij is er toch al zoveel jaar en spreekt zijn eigen taal niet meer. Ga dan maar eens aan de Kids uitleggen dat de 'begeleidende instantie' van Mauro, Stichting Nidos heet en dat die Nidos weer direct onder het Ministerie valt. Dus ook onder de verantwoordelijkheid van de Minister. Dat er vaak van Minister gewisseld wordt in de 9 jaar dat Mauro in Nederland woont heeft niets met Mauro te maken. NIDOS heeft dooor hun omslachtige en afwachtende werkhouding telkens opnieuw meegeholpen om Mauro en vele andere AMA's langer te laten blijven c.q. te laten wachten. 

In alle nieuwsberichten blijft NIDOS op de achtergrond. Dit staat er in hun website: WAT KUNNEN JONGEREN VAN NIDOS VERWACHTEN Voor jongeren, die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen, zijn de ouders niet aanwezig om het ouderlijk gezag uit te oefenen. Daarom moet er worden voorzien in het gezag. In opdracht van de Nederlandse overheid treedt Nidos op als voogd voor deze jongeren middels tijdelijke voogdij. Vanuit die tijdelijke voorziening in het gezag, is de voogd verantwoordelijk (te zorgen) voor opvoeding en verzorging. De dagelijkse zorg wordt uitbesteed aan derden waarbij de voogd een toezichthoudende functie heeft. De voogd ziet erop toe dat er voldoende voorwaarden aanwezig zijn voor een zo evenwichtig mogelijke groei naar volwassenheid, behartigt de belangen van de jongeren en stuurt bij en grijpt in als de situatie dat vereist. Ook houdt de voogd toezicht op een adequate uitvoering van de asielprocedure. De voogd is wettelijk vertegenwoordiger en beschermt als zodanig hun rechten. In het algemeen begeleidt de voogd de jongere totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat een jongere terugkeert naar het land van herkomst. 

Waar is het dus mis gegaan? Bij NIDOS en het Ministerie en niet bij Mauro. Want Mauro is door het gestuntel van NIDOS en hún Ministerie volledig geïntegreerd. Mauro heeft mensen om zich heen die van hem houden en voor hem zorgen. Waar vindt je dat in Afrika? De Dakarkids leven met Mauro mee omdat zij heel goed weten dat terug naar Angola niet zal betekenen dat het Mauro daar goed zal gaan. Hij is daar een vreemde eend in de bijt geworden en zal zich zelf met zeer veel moeite overeind kunnen houden in een land wat zijn land niet meer is. Dat ene mevrouw Albayrak in haar Mercedes de asielcentra bezocht en daar buitengewoon goed voor werd beloond maakt Nederland opnieuw een bijzonder land. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

plaats een reactie we horen graag van je!